Pamiętajmy o gehennie dzieci zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów!

Szanowni Państwo!
Do Sejmu RP z inicjatywy posłów PiS trafił projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Wspomnienia Gehenny Polskich Dzieci Wojny. Dzień ten miałby charakter obchodzonego 10 września święta „w hołdzie Polskim Dzieciom Wojny, które mimo traumy, jakiej doświadczyły za przyczyną zbrodniczych działań okupantów niemieckich i sowieckich, potrafiły dźwigać ze zgliszcz naszą wspólną Ojczyznę”. Wyrażając głębokie poparcie dla projektu, składamy prośbę o uwzględnienie w ustawie informacji o gehennie Dzieci Kresów, zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Należy pamiętać, że Kresy stanowiły ponad połowę powierzchni przedwojennej Polski, a obywatele tych terenów to największe ofiary II wojny światowej. Kresowianie przeżyli dwie okupacje: sowiecką i niemiecką, a także ucierpieli z rąk ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA i innych antypolskich formacji działających na tym terenie.

W 2023 r. mija 80 lat od tzw. Krwawej Niedzieli, czyli apogeum zbrodni ludobójstwa jakiego dokonali ukraińscy nacjonaliści na Kresach Wschodnich II RP. W 2016 r. Sejm RP ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. W obliczu 80 rocznicy tej tragedii nie wolno nam zapominać o Dzieciach Kresów, młodych ludziach, którzy zostali na całe życie naznaczeni piętnem tamtych wydarzeń. Zwracamy się z apelem do wnioskodawców o uzupełnienie Uzasadnienia do projektu Ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Wspomnienia Gehenny Polskich Dzieci Wojny o te informacje. Jest to niezwykle ważne dla żyjących jeszcze świadków.
Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Stowarzyszenie „Wspólnota i Pamięć”
#DzieciKresów Nasz wspólny głos może być jeszcze mocniejszy. Dlatego prosimy o się poparcie naszego apelu do sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu!
Chcę poprzeć apel:
Akcję #WołyńnaPowązki możesz wesprzeć w każdej chwili na stronie zrzutka.pl
Zachęcamy też podpisania petycji:

Stowarzyszenie "Wspólnota i Pamięć", ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa KRS: 000079499 NUMER KONTA: 80 1020 1013 0000 0002 0477 9007